Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Milí čtenáři,

vítejte na webových stránkách časopisu Paliva. Časopis je vydáván čtvrtletně pouze elektronickou formou, která v dnešní době zaručuje širokou a rychlou dostupnost pro odbornou veřejnost. Je otevřen nejen výzkumným pracovníkům, ale i technikům pracujícím v palivářských závodech, rafineriích, elektrárnách, plynárnách a firmách zabývajících se chemickým a energetickým využitím jak fosilních, tak i alternativních paliv. Snahou a cílem vydávání časopisu je efektivně propojit v oblasti odborných informací výzkumné palivářské organizace se sférou uživatelů výsledků výzkumu, tedy firmami orientovanými na tuto problematiku. Od roku 2010 je časopis Paliva zařazen do seznamu uznávaných recenzovaných časopisů, který sestavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Všechny příspěvky zveřejňované v časopise procházejí recenzním řízením u dvou nezávislých recenzentů. Budeme rádi, stanete-li se pravidelnými čtenáři našeho časopisu a budete jej také využívat ke zveřejňování Vašich výsledků výzkumu. Děkujeme Vám.

Za redakční radu

Karel Ciahotný
šéfredaktor


Zařazení časopisu Paliva do databáze Scopus

Časopis Paliva byl v roce desátého výročí své existence zařazen do databáze Scopus. Paliva jsou tak jediným odborným časopisem v České republice zaměřeným na tuto problematiku, zařazeným v této uznávané databázi. Zařazením časopisu Paliv do databáze Scopus očekáváme další zvýšení kvality publikací a větší podíl článků v anglickém jazyce. Zároveň tak vzniká i nová příležitost pro budoucí autory z řad odborné veřejnosti, ale především akademických pracovníků a studentů pro jejich plánované publikace.

  2-year 3-year 4-year
2022 Impact Factor 0.317 0.213 0.213
2021 Impact Factor 0.31 0.31 0.31
2020 Impact Factor 0.05 0.05 0.05

Scopus Impact Factor a další scientometrická data


Zařazení časopisu Paliva do databáze CAS

Časopis Paliva prošel úspěšnou evaluací v Chemical Abstracts Service (CAS) a od začátku roku 2015 byl zařazen do databáze CAS, která v současné době obsahuje více, než 10 tisíc odborných časopisů z celého světa. CAS sleduje bibliografické citace článků zařazených v databázi a umožňuje tak čtenářům z celého světa snadněji získat přístup k informacím publikovaným v článcích sledovaných časopisů. Redakční rada si od tohoto úspěchu slibuje zvýšení informovanosti světové odborné veřejnosti o článcích publikovaných v časopise Paliva i zvýšení citovanosti jednotlivých článků.


 Aktuální číslo:

Obecné metody hodnocení chemických vlastností paliv

Martin Staš, Hugo Kittel, Lukáš Matějovský, Eliška Lyko Vachková, Pavel Šimáček

Tento článek je třetím ze série článků zaměřených na představení společných metod pro hodnocení konvenčních i alternativních paliv. První dva články série byly věnovány stanovení prvků a neuhlovodíkových sloučenin v palivech [1] a stanovení fyzikálních vlastností paliv [2]. V tomto textu je prezentován přehled chemických vlastností stanovovaných pro jednotlivá paliva. Z chemických vlastností paliv jsou prezentovány kyselost a zásaditost paliv, obsah nenasycených sloučenin, anilínový bod, obsah vody, oxidační stabilita a korozivní vlastnosti. Hlavním cílem článku je poskytnout ucelený přehled toho, u kterých paliv se tyto vlastnosti sledují, proč se sledují a jaké metody se používají k tomuto sledování. Důraz je kladen zejména na normované parametry a zkoušky, ale v některých případech jsou diskutované i nenormované zkoušky, resp. normami nevyžadovaná (doplňková) stanovení.

Klíčová slova: kapalná paliva, plynná paliva, konvenční paliva, alternativní paliva, chemické v
2/2024 - stránky 38 - 45DOI: 10.35933/paliva.2024.02.01

Investigation of gas exchange parameters of small two stroke engine correlated with hydrogen fuel supplement

Ahmed Eldeeb, Moussa Said, Mostafa Abdel Khalik, Adham M. Abdelkader

Due to the lack of complete dedicated suction and exhaust strokes and obviate the need of valvetrain assembly in two stroke engines, the bottom surface of the piston and the crankcase is used as a scavenging pump leads to that about one fifth of the fresh charge is short-circuited to the exhaust results in very high hydrocarbon emissions and poor fuel consumption. It is suggested that a combination of gasoline and hydrogen could be a superior solution combining the advantages of both engine itself and hydrogen doping. An accurate amount of hydrogen that has high flame propagation speed blended with gasoline could provide faster combustion of fuel mixture over the few crank angle degrees in the short gas exchange process reducing short-circuited charge with little modifications to the engine system. In this paper hydrogen-gasoline blend as an alternative fuel in a 63.3 cc, air cooled single cylinder, crankcase scavenged two stroke engine is tested. The unseen decommissioning of small two stroke engine in near future, the attractiveness of studying alternative fuel specially hydrogen and absence of investigation of the effect of hydrogen fuel supplement on gas exchange parameters molded this paper.

Klíčová slova: two-stroke engine; hydrogen, engine performance
2/2024 - stránky 46 - 52DOI: 10.35933/paliva.2024.02.02

Torrefaction and pyrolysis of agrowaste-derived materials: Properties and quality of products

Jaroslav Moško, Siarhei Skoblia, Zdeněk Beňo, Josef Farták, Petr Baroš, Petr Jevič, Pavla Měkotová, Michael Pohořelý

Huge amounts of agricultural residues or wastes represent an interesting lignocellulosic material which can be used for energy recovery by pyrolysis as an alternative to incineration. Together with the energy production, biochar (solid residue), can be with an advantage used as a soil conditioner or for other applications such as adsorbents, supporting the principles of circular economy. Here we studied the effect of torrefaction and pyrolysis temperature from 250 to 700 °C on the composition and properties of pyrolysis gas and biochar from four types of agrowaste-derived materials: sunflower harvest residues, grain harvest residues, separate from digestion, and extracted sunflower meal. The paper provides dataset on detailed composition of pyrolysis gases, indicating the differences due to different composition of the feedstock materials and describes the main parameters affecting the use of biochar as soil amendment. Torrefaction proved to be unsuitable for the production of soil amendment quality biochar and the temperature higher than 400 °C is recommended in order to produce good quality biochar while transforming most of the energy content of feedstock to primary pyrolysis products.

Klíčová slova: harvest residues; agricultural waste; pyrolysis; biochar; pyrolysis gas
2/2024 - stránky 53 - 65DOI: 10.35933/paliva.2024.02.03

A method for predicting tank bottom sludge formation during crude oil storage

Petr Straka, Daniel Maxa

The laboratory method for predicting the amount and composition of sludge accumulated during crude oil storage on the bottom of a high capacity storage tank has been developed and tested. The laboratory model of the storage tank on a scale of 1:20 was designed with the assumption of a 20-fold acceleration of the process of sedimentation of wax particles and, thus, the formation of a bottom sludge. The results of the model and industrial scale (in the high capacity tank) storage of a Russian export blend crude oil were compared and excellent agreement was found. The developed method was used to evaluate an Iran Light crude oil and a blend of crude oils, Azeri Light, and CPC. The diametrically different behaviour of the compared crude oils during their model storage was ascribed to the different paraffinic particles size distributions and rheologic properties. The correlation between the composition of the crude oil and its tendency to form a sludge at the bottom of the storage tank was not found.

Klíčová slova: crude oil, storage, tank, sludge, wax, particle
2/2024 - stránky 66 - 73DOI: 10.35933/paliva.2024.02.04


technická podpora šéfredaktor