Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Redakční rada

Ing. Jan Berka, PhD.
Centrum výzkumu Řež, a.s.

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. – vedoucí redaktor
Ústav udržitelných paliv a zelené chemie VŠCHT Praha

Ing. Radek Černý
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Mgr. Dana Husníková – jazykové korektury
Centrum informačních služeb VŠCHT Praha

Doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 
Ústav udržitelných paliv a zelené chemie VŠCHT Praha

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Fakulta strojní ČVUT Praha

Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Ústav energetiky VŠCHT Praha

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ústav  technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

Prof. Dr. Ing. Martin Kubal
Ústav  technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ústav energetiky VŠCHT Praha

Ing. Daniel Maxa, Ph.D. (výkonný redaktor)
Ústav udržitelných paliv a zelené chemie VŠCHT Praha

Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR

Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Katedra chemie, Ostravská univerzita

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.
Ústav udržitelných paliv a zelené chemie VŠCHT Praha

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
Coal Services, a.s.

technická podpora šéfredaktor