Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Užitečné dokumenty a odkazy:

Šablona příspěvku (soubor MS Word *.dotx)

Autorské právo a technické normy (Česká agentura pro standardizaci)

Užívání norem (pravidla pro citace ČSN a dalších norem, Česká agentura pro standardizaci)

Žádost o souhlas s bezplatným rozmnožováním a rozšiřováním technických norem (pro případ rozsáhlejších citací norem v příspěvku)


technická podpora šéfredaktor