Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Pro recenzenty

Kladný recenzní posudek od dvou recenzentů je podmínkou pro přijetí příspepvku do časopisu Paliva. Posudky jsou ve vztahu k autorovi příspěvku anonymní.

Formulář posudku na příspěvek do časopisu Paliva pro recenzenty je možné stáhnout ve formátu MS Word.

Drobné připomínky mohou být též vyznačeny formou revizí nebo komentářů ve vlastním textu článku, který je pak přílohou posudku. Případné poznámky v rukopisu je třeba anonymizovat:
- v MS Word Soubor\Informace\Zjistit možné problémy - Zkontrolovat dokument
- v okně "Kontrola dokumentu" zaškrtnout pouze Vlastnosti dokumentu a osobní údaje a Zkontrolovat
- Vlastnosti dokumentu a osobní údaje - Odstranit
- uložit (uložit jako) dokument


technická podpora šéfredaktor