Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Zaměření časopisu

Časopis Paliva je odborným časopisem vydávaným čtvrtletně Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

Časopis zveřejňuje recenzované příspěvky zaměřené na chemické a energetické využití fosilních a alternativních paliv, jaderných paliv a energetiku.

V časopise jsou publikovány přehledné referáty (review) a původní sdělení o způsobech těžby, skladování, chemickém a energetickém využití ropy, uhlí, zemního plynu a o výrobě a použití všech druhů alternativních paliv. Prostor je věnován i analýze paliv a produktů jejich zpracování, ekologickým aspektům zpracování paliv a využití palivářských produktů. Dále jsou publikovány přispěvky z oblasti tepelné a jaderné energetiky a z oblasti alternativních energií.


technická podpora šéfredaktor