Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Pro knihovny

Název periodikaPaliva

Zkr. název (ISO4): Paliva

ISSN: 1804-2058

CODEN: PALIB9

Vydavatel: Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sídlo vydavatele: Technická 3, 166 28 Praha 6,

Vychází: čtvrtletně

Publikační médium: pouze elektronicky

Stránky časopisu: http://paliva.vscht.cz

Rok prvního vydání: 2009


technická podpora šéfredaktor