Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Publikace nového článku

Na této stránce nám můžete zaslat nový článek. Pro přístup k publikačnímu formuláři však musíte být přihlášen/a, poté se objeví formulář pro odeslání příspěvku.

Upozorňujeme autory na novou povinnost uvádět v senamu literatury DOI citovaných zdrojů (pokud je mají přiděleny), viz aktualizované Pokyny pro autory.

Pro přidání Vašeho článku se musíte nejprve přihlásit.


technická podpora šéfredaktor