Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Vydavatel

Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je veřejnou univerzitní vysokou školou se samosprávnou působností, akademickými svobodami a právy, které určuje zákon o vysokých školách a upřesňuje statut VŠCHT Praha.

VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6 - Dejvice

Tel.: 2 2044 3276
Fax: 2 3333 5216

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373


technická podpora šéfredaktor