Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

4/2017

Syntéza katalyzátorů pro methanizační reakci

Veronika Šnajdrová, Tomáš Hlinčík, Lenka Jílková, Veronika Vrbová, Karel Ciahotný

Příspěvek se zaměřuje na syntézu a charakterizaci vybraných katalyzátorů vhodných pro methanizaci oxidu uhličitého vodíkem. Jako nosič všech studovaných katalyzátorů byl použit boehmit kalcinovaný při teplotě 500 °C. Na tento nosič byly posléze naneseny následující katalyzátory: Ni, Ni-Co a Ni-Mo. V první části se článek zabývá detailním popisem syntézy a vlastností nosiče katalyzátorů. V druhé části jsou uvedeny postupy přípravy jednotlivých katalyzátorů včetně jejich následné charakterizace. V závislosti na počtu impregnací jsou sledovány tyto parametry: zastoupení aktivního prvku/prvků, BET povrch katalyzátoru a celkový objem pórů.

Klíčová slova: methanizace; nikl; katalyzátor; syntéza
4/2017 - stránky 99 - 104DOI: 10.35933/paliva.2017.04.01

Criteria pollutant emission factors of domestic thermal units

František Skácel, Viktor Tekáč

Domestic thermal units (DTU) combusting various solid and/or fluid fuels are significant source of air pollution. Their contributions to the air quality should be taken into account. Criteria pollutants emission factors are quite high and exceed those of huge fireplaces. Emission factors of CO, SO2, NO2, TOC, SPM and POPs for different fuels and appliances were calculated on the recently measured values. Those factors would be used for evaluation of a real impact of small appliances on the ambient air.

Klíčová slova: criteria pollutants; DTU; emission factors
4/2017 - stránky 105 - 107DOI: 10.35933/paliva.2017.04.02

Potenciál karbonátové smyčky pro odlučování CO2 v metalurgických provozech

Marek Staf

Příspěvek je zaměřen na kritické posouzení možností nasazení vysokoteplotní regenerativní sorpce oxidu uhličitého na hutních závodech, které jsou v České republice v provozu. Vyhodnocení se opírá o soubor technických kritérií, jako je konkrétní technologie emitující CO2, druh reaktantu, rozmístění jednotlivých prvků této technologie v areálu podniku atd. Jako významný parametr bylo diskutováno též stáří v současnosti provozovaných zařízení a odhad jejich další životnosti v závislosti na výhledu prodeje železa a oceli. Bylo zjištěno, že pět nejvýznamnějších závodů vyrábějících či zpracovávajících surové železo a ocel umožňuje principiálně implementovat CCS technologii, nicméně efektivně separovat by bylo možné pouze jistou část z emitovaného oxidu uhličitého.

Klíčová slova: metalurgie, hutnictví, oxid uhličitý, vysokoteplotní sorpce
4/2017 - stránky 108 - 119DOI: 10.35933/paliva.2017.04.03


technická podpora šéfredaktor