Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Registrace nového čtenáře / autora

Pokud máte zájem dostávat novinky o našem časopisu, můžete se zde zaregistrovat. Registrace je nutná i v případě že chcete zaslat Váš článek ke zveřejnění v tomto časopise. Při vyplňovánní formuláře je nutné vyplnit všechny položky podbarvené šedou barvou.


Titul

Jméno

Příjmení

Organizace

Adresa

E-mailová adresa

Telefon

Antispam - napište součet čísel šest a osm


Informujte mě emailem pouze v případě reakcí na mé příspěvky

technická podpora šéfredaktor