Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Kontakty

Adresa redakce:
Redakce časopisu Paliva
Technická 5
166 28 Praha 6

Sídlo:
Sekretariát Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT, budova A

Redakce:
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. - vedoucí redaktor
telefon 220444228
email Karel.Ciahotny@vscht.cz

Ing. Daniel Maxa, Ph.D. - výkonný redaktor
email Daniel.Maxa@vscht.cz


technická podpora šéfredaktor