Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Vydavatel

Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je veřejnou univerzitní vysokou školou se samosprávnou působností, akademickými svobodami a právy, které určuje zákon o vysokých školách a upřesňuje statut VŠCHT Praha.

VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6 - Dejvice

Tel.: 2 2044 3276
Fax: 2 3333 5216

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz
 - http://www.erz2020.cz/cz/o-projektu?m=1

technická podpora šéfredaktor