Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Pro knihovny

Název periodika:
Paliva

Vychází:
čtvrtletně

Vydavatel:
Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

ISSN:
1804-2058
 

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz
 - http://www.erz2020.cz/cz/o-projektu?m=1

technická podpora šéfredaktor