Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Redakční rada

Ing. Jan Berka, PhD.
ÚJV Řež, a.s.

Ing. Olga Burdová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. – vedoucí redaktor
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Ing. Radek Černý
Orlen UniCRE, a.s.

Mgr. Helena Doležalová – jazyková redaktorka
Ústav pevných a plynných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Fakulta strojní ČVUT Praha

Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Ústav energetiky VŠCHT Praha

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ústav  technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal
Ústav  technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ústav energetiky VŠCHT Praha

Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
Ústav technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha

Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
Soukromý poradce

Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.
Ústav technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha

Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Katedra chemie, Ostravská univerzita


technická podpora šéfredaktor