Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Redakční rada

Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Ústav technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.
Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. – vedoucí redaktor
Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Fakulta strojní ČVUT Praha

Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Ústav energetiky VŠCHT Praha

Ing. Jan Berka, PhD.
ÚJV Řež, a.s.

Ing. Hugo Kittel, CSc.
Ústav technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha

Doc. Ing. Elena Hájeková, Ph.D.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy, FCHPT, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Doc. Ing. Petr Kozák, CSc.
V důchodu

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
Výzkumný ústav hnědého uhlí, Most

Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Katedra chemie, Ostravská univerzita

Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

 

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz
 - http://www.erz2020.cz/cz/o-projektu?m=1

technická podpora šéfredaktor