Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Redakční rada

Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Ústav technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Ing. Jan Berka, PhD.
ÚJV Řež, a.s.

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. – vedoucí redaktor
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Fakulta strojní ČVUT Praha

Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Ústav energetiky VŠCHT Praha

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ústav  technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal
Ústav  technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ústav energetiky VŠCHT Praha

Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
Soukromý poradce

Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.
Ústav technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha

Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Katedra chemie, Ostravská univerzita


technická podpora šéfredaktor